Какво е МиоПунктура™?

   МиоПунктура™ - нова диагностична и терапевтична стратегия за лечението на тежките двигателни разстройства и хроничната мускулноскелетна болка.

   Съвременното човечество страда от различни сериозни заболявания които убиват за кратко време и с които медицината все още е безсилна да се справи. Но има и друг здравословен проблем, не толкова драматичен като прогноза, но мъчителен като протичане – най-сериозният патофизиологичен феномен - болката - и то този вид хронична болка която персистира с години. Тази която е трудно да бъде описана от пациентите или локализирана от лекуващия лекар, която няма ясна етиология, явен морфологичен субстрат и липсващ възпалителен процес.

   Тази енигматична тиха епидемия затруднява медицинската гилдия през цялата писана история, но благодарение на сериозните научни изследвания в целия свят през последните 70 години в областта на мекотъканният ревматизъм, фибромиалгията и миофасциалните синдроми, днес ние знаем реалната причина за това масово човешко страдание, а именно компресията на периферните (гръбначно-мозъчни) нерви или техните коренчета от различни мускулноскелетни структури.

   С други думи, елементи на опорно-двигателният апарат и елементи на нервната система не би трябвало да бъдат в механичен конфликт никъде в тялото. Всеки директен агресивен контакт между тях предизвиква патология. Най-често тези конфликти се случват в гръбначния стълб в смисъл, че гръбначният мозък (medulla spinalis) и директно структурно и функционално свързаните с него 31 чифта гръбначно-мозъчни нерви са в основата на почти всички проблеми на човешката двигателна система и потенциалната им декомпресия е най-важният елемент в комплексното лечение на двигателните смущения и мускулноскелетната болка.

   Във връзка с това откритие се изясни, че синдроми и заболявания като мигрената, хроничната вертебрална болка, синдромите на „замръзналото рамо” и „тенис лакът”, фибромиалгията, тендинитите и повечето инсерционити и асептични некрози имат една и съща етиология и патогенеза.

   Клиниката за Интегративна Медицина под ръководството на д-р В.Гинев е специализирана в диагностиката, терапията и профилактиката на тежките двигателни разстройства и хроничната мускулноскелетна болка. На базата на събирането и споделянето на експериментален и терапевтичен опит с медицински специалисти от целият свят и с комбинирането на натуропатични методи, с модерни алопатични концепции , бяха въведени уникалните терапевтични системи – МИОПУНКТУРА™ и МИОПУНКТУРНА ОРТОПЕДИЯ™.

   МИОПУНКТУРАТА е модерна диагностична и терапевтична акупунктурна система, в която дълги и тънки игли с помоща на специален инжектор, се въвеждат с хирургическа прецизност в най-дълбоките и трудно достъпни мускули на тялото. По този начин, чрез намаляването на техният тонус и патологични контрактури и скъсявания, се постига декомпресия на деликатните и добре защитени нерви и се създават условия за излекуване. С възможността си да достигне и терапевтично да повлияе най- дълбоките структури на тялото, миопунктурата, със своята ефикастност, може да бъде сравнена с оперативната хирургия. Този натуропатичен мини-инвазивен метод постига изключителен лечебен ефект без типичните странични ефекти следващи всяка хирургическа интервенция като: формирането на цикатрикси, потенциален риск от инфекции, дълъг рехабилитационен период, персистираща болка и психологически стрес.

   МИОПУНКТУРНАТА ОРТОПЕДИЯ представлява перфектна комбинация от ниско агресивни ставни манипулации и комплексни мекотъканни техники.

   Причината която наложи прилагането на тази ортопедична манипулативна система е печалната професионална констатация на много изтъкнати клиницисти, че отдавна утвърдилите се методи като Хироптактиката, Остеопатията и Мануалната Терапия не са в състояние да се справят с много от тежките двигателни разстройства и свързаните с тях болкови синдроми. Без да споменаваме терапевтичните грешки водещи до трайна инвалидност и дори смърт цитирани редовно в медицинската литература. Това се случва най-вече заради прилагането на ставни манипулации без достатъчна и качествена мускулна подготовка. Поради ригидността на засегнатите двигателни единици, на терапевта се налага за постигането на „заветното” манипулативно разделяне на ставните повърхности, да приложи много повече механична сила от необходимото, водещо в по-добрия случай, до трайно увреждане на лигаментарния апарат на манипулираните стави с последващ хипермобилитет и бърза дегенерация и артроза и до развиване на парализи при увреждането на нерви, или в по-лошия случай, до смърт от исхемичен инсулт при засягане на вертебралните артерии (aa vertebrales). При Миопунктурната Ортопедия ставните техники задължително се предшестват от изключително прецизна мускулна подготовка, водеща до тотално релаксиране на дълбоките паравертебрални мускули и позволяваща разделянето на ставните повърхности да се получи с много финни и прецизни манипулативни действия.

   Принципното комбиниране на акупунктурата с мекотъканни техники и ставни манипулации не е ново. Новото в миопунктурната концепция е разбирането, че ставите са пасивен участник в движението и че мускулната хиперконтрактивност е в основата на феномена на ставните блокажи и че блокирането на фасетните вертебрални ставички е свързано с фиксиращото действие на най-дълбоките паравертебрални мускули а именно – мм мултифиди и мм ротатори. И че само умелото им и перманентно деконтрахиране може да гарантира интактността на медуларния канал и тервертебралните форамени т.е. свободна от компресии функционалност на периферните нервни структури контролиращи скелетната мускулатура. За съжаление в много случаи китайската акупунктура и мануалната терапия практически не могат да достигнат толкова дълбоко в тялото. Единствено миопункурният инжектор опериращ с до 10 сантиметрови игли е в състояние да достигне прецизно тези мускули и терапевтично да ги повлияе. Най-полезното качество на скелетните мускули е способността им да се контрахират, както най-опасната им дисфункция е хиперконтрактивноста.От тук се налага извода, че контролът върху тонуса на мускулите е в основата на всяко успешно лечение на опорно-двигателният апарат.